261663 picture (2) 8b1df1 large 1508139838

Yuki ontvangt keurmerk Zeker-OnLine

Stichting Zeker-OnLine heeft het zesde Keurmerk Zeker-OnLine uitgereikt aan Yuki.

Rotterdam

Summary

Online boekhoudplatform Yuki heeft het keurmerk Zeker-OnLine ontvangen. Het door Zeker-OnLine opgestelde normenkader is getoetst door IT-auditor 3Angles B.V. en heeft geresulteerd in een ISAE-3402 type twee rapport.

Yuki Keurmerkhouder

Online boekhoudplatform Yuki heeft het keurmerk Zeker-OnLine ontvangen. Het door Zeker-OnLine opgestelde normenkader is getoetst door IT-auditor 3Angles B.V. en heeft geresulteerd in een ISAE-3402 type twee rapport. Dit rapport is de basis waarop het bestuur van Zeker-OnLine het keurmerk heeft toegekend. Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online diensten. Yuki bewijst met het behalen van dit keurmerk dat het staat voor betrouwbaarheid, veiligheid, juridische zekerheid en continuïteit.

‘Wij zijn de afgelopen jaren heel hard gegroeid. Nu was het tijd de kwaliteit en veiligheid van ons boekhoudplatform integraal te maken binnen onze organisatie met dit keurmerk’, vertelt Peter van Haasteren, algemeen directeur Yuki. Het certificaat dat we ontvingen verklaart dat onze software voldoet aan de strenge eisen die gesteld worden in het normenkader voor Zeker-OnLine. Elk jaar vindt de audit plaats om continu de kwaliteit van de gecertificeerde diensten te kunnen vaststellen. ‘Wij zijn trots op het behaalde resultaat’, aldus Peter van Haasteren.

Stichting Zeker-OnLine

In 2013 is de stichting Zeker-OnLine opgericht. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur en verleent een keurmerk pas nadat op basis van een externe en onafhankelijk audit is vastgesteld dat het online boekhoudpakket voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het normenkader van Zeker-OnLine.

Samenwerking

Het Keurmerk en de Stichting is het resultaat van een nauwe samenwerking van softwareleveranciers van online boekhoudpakketten, IT-auditors en ECP|Platform voor de Informatiesamenleving. Met het gezamenlijk doel de administratie meer te automatiseren en gemakkelijker te maken voor ondernemers, maar wel zo dat het ook veilig en betrouwbaar is. Deze twee laatste aspecten zijn voor de ondernemer moeilijk te beoordelen daarvoor is het Keurmerk Zeker-OnLine. Voor het Keurmerk is het dus te allen tijde van belang dit vertrouwen waar te maken.

Links

Images

Spokespeople

  • Medium square cap 0348 2

    Lonneke Kroes | Marketing Yuki

    T. +3110-2019734
    M. +316-28554729
    E. lonneke@yuki.nl

Over Yuki

Boekhoudsoftware was 25 jaar hetzelfde, zowel voor ondernemers als voor accountants. Met Yuki is daar nu radicaal verandering in gekomen. Yuki is een boekhoudplatform waarbij de administratieve verwerking volledig geïntegreerd is met automatische documentherkenning, een portaal voor klantcommunicatie en controletools om het administratieve proces te managen. Hierdoor is het proces van financiële verslaglegging en raadpleging spectaculair versneld. Goed nieuws dus voor ondernemers en accountants.

De kracht van Yuki is dat de Yuki software veel werk uit handen neemt. Een ondernemer kan op elk moment op eenvoudige wijze documenten aanleveren via Dropbox, Google Drive, e-mail, uploaden, scanner, smartphone, webservice of UBL. De slimme Yuki software zoekt wel uit waar het document moet komen te staan. Zo is de financiële huishouding voor een ondernemer 24/7 realtime online inzichtelijk. De voorkant van Yuki is speciaal ontwikkeld voor ondernemers en de achterkant voor accountants.

Yuki is in 2007 opgericht door Arco van Nieuwland, Lucas Brentjens en Sebastian Toet. De oprichters hebben jarenlange ervaring in de ontwikkeling van administratieve software. In de eerste twee jaar werd er uitsluitend gewerkt aan het bouwen van het innovatieve platform en de bijbehorende werkwijze. Inmiddels is Yuki uitgegroeid tot 90+ medewerkers met duizenden ondernemers en honderden accountantskantoren als klant.

berichten